TURCYKLISTERNE


Efterår 2016

Velkommen til Turcyklistenes hjemmeside.

Formålet med vores hjemmeside e rdels at kommunikere med medlemmerne om de aktuelle arrangemente, dels at præsentere vores forening for almenheden og i særdeleshed jer som kunne tænke jer at blive medlem og cykle sammen med os.

Du kan læse mere om foreningen under de forskellige menupunkter til venstre, du kan evt. begynde med at læse dette....

Efteråret betyder at cykelsæsonen ebber langsomt ud. Indtil slutningen af oktober er der stadig masser af cykelture på foreningens program. Indendørs har vi vores måndelige klubmøder på Sankt Annæ Gymnasium.
To møder skal særligt fremhæves: Turplanlægningsmødet hvor alle, som har lyst til at lave en tur for medlemmerne i det kommende år, mødes for at lægge programmet for 2017.
Generalforsamlingen hvor foreningens hovedlinier fastlægges og hvor der er valg til både bestyrelse og til di udvalg/arvejdsgrupper, som står for de fleste aktiviteter i foreningen.


sommertur